ISIZULU SOQOBO GRADE 3 WORKBOOK

R59,50

Add R2 000,00 to cart and get free shipping!

lsiZulu Soqobo

Lezi yizincwadi ezihlelwe ukufundisa ulimi lwesiZulu kusukela emabangeni 1 kuya ku-3 (Grade 1-3) ezingeni lemfundo eyisisekelo (Foundation phase).

Lezi ncwadi zibhalwe ngendlela yokulandela uhlelo lwemfundo yeNqubomgomo yesiTatimende soHlelo nokuHlola (NquTaHleHlo) (!Curriculum and Assessment Policy Statement – CAPS)

Kulolu chungechunge lwezincwadi kukhona incwadi kathisha (teacher guide), incwadi yokusebenzela (workbook) nencwadi yomfundi (learner book).

SKU: 9780796054128 Category:
Additional information
Language:

Isizulu zul

Grade

003

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ISIZULU SOQOBO GRADE 3 WORKBOOK”

Your email address will not be published. Required fields are marked *